#

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2 mei 2017


ARTIKEL 1. GEGEVENS ONDERNEMING

Naam onderneming: How it stARTs

Geregistreerd adres: Jan Pieterszoon Coenstraat 42, 3531 EW Utrecht, Nederland

Telefoonnummer: +31(0)6-51028288

E-mail: info@howitstarts.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 66348153

BTW nummer: NL176746936B02

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Door gebruik te maken van de website van How it stARTs gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en accepteert u dat deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle diensten en zaken die How it stARTs aan u levert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. How it stARTs behoudt geheel naar eigen goeddunken het recht om te allen tijde en zonder verdere kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt, wordt bovenaan deze pagina vermeld. Als u na deze wijziging van de algemene voorwaarden de website blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde algemene voorwaarden accepteert.

3. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn bijgewerkt, zodat u de contractrelatie aangaande uw gebruik van onze website en de door How it stARTs geleverde diensten hebt begrepen.

4. U wordt op de afrekenpagina van deze website verzocht een vakje aan te kruisen om aan te geven dat u instemt met de voorwaarden van How it stARTs.

Wanneer uw bestelling niet via de website plaatsvindt ontvangt u een factuur via de mail of post. Met betaling van deze factuur geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van How it stARTs.

5. Nederlands recht is van toepassing aangaande het gebruik van deze website en de levering van diensten door How it stARTs.

 

ARTIKEL 3. PRODUCT EN BESCHRIJVINGEN

1. Alle voor verkoop beschikbare kunstwerken worden beschreven op de specifieke productpagina op deze website. De kunstwerken worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven met foto’s, video’s en tekst. De weergave van de kunstwerken en alle op de website vermelde informatie zijn indicatief en kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten. Aan de weergave van de kunstwerken en alle op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2. How it stARTs levert kunstwerken zonder te garanderen dat de kunstwerken overeenkomen met de weergave op de website of de informatie als vermeld op de website. How it stARTs kan niet garanderen dat de kleuren en details van de afbeeldingen op de website volledig overeenkomen met het origineel. How it stARTs levert kunstwerken overeenkomstig de informatie op het aankoopbewijs, tenzij de informatie op het aankoopbewijs kennelijke verschrijvingen of evidente onjuistheden bevatten.

3. How it stARTs en aan haar gelieerde derden zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites en erop gepubliceerd materiaal, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle aansprakelijkheid voor: het verlies van inkomen of omzet; het verlies van zaken; het verlies van winst of contracten; het verlies van voorziene besparingen; het verlies van gegevens; het verlies van goodwill; verspilling van management- of kantoortijd; en alle andere verliezen of schade van enigerlei soort, hoe deze ook ontstaan zijn en ongeacht of ze veroorzaakt zijn door onrechtmatige daden (inclusief verwaarlozing), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van How it stARTs.

4. How it stARTs behoudt zich het recht voor productspecificaties, -prijzen, -verpakkingen en bijbehorende diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat u tot bestelling overgaat, wordt u verzocht de specificaties goed door te nemen.

5 De afmetingen van de werken worden op de specifieke productpagina op de website zo goed mogelijk weergegeven. In overleg kan de afmeting in sommige gevallen op maat worden aangepast. Afhankelijk van de overeengekomen afmeting kan de prijs worden aangepast.

6. De op deze website weergegeven kunstwerken worden in een gelimiteerde oplage gedrukt (met het aantal weergegeven op de specifieke productpagina) en zijn dus beperkt beschikbaar.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in Euro (€) en moeten in Euro (€) worden betaald, samen met btw en eventuele andere belastingen.

2. Leveringskosten en speciale of extra kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze extra kosten worden toegevoegd aan de afrekening voordat u tot betaling overgaat, en worden weergegeven op de orderbevestigingspagina.

3. How it stARTs behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In het geval van onjuiste vermeldingen van prijzen is How it stARTs niet verplicht het kunstwerk volgens de onjuist vermelde prijs te leveren.

5. Bezorgkosten worden gebaseerd op de afmetingen en het gewicht van wat u koopt.


ARTIKEL 5. BESTELLING VAN PRODUCTEN

1. Bestellingen worden uitsluitend via internet geplaatst en ontvangen. Deze bestellingen worden verwerkt door How it stARTs.

2. Uw bestelling wordt door How it stARTs geaccepteerd op het moment dat u een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen. Alle kunstwerken binnen diezelfde bestelling die niet zijn bevestigd in een orderbevestiging per e-mail, maken geen deel uit van de aankoop.

3. How it stARTs kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor speciale verliezen voortvloeiend uit specifieke omstandigheden van de klant, voor indirecte of bijkomende verliezen of voor het verlies van winst, voor de beschadiging van eigendommen na ontvangst of voor nutteloze kosten.

4. U kunt uw bestelling annuleren voordat u bericht heeft ontvangen dat het werk in productie is genomen. Het bedrag dat u voor het product en de bezorging heeft betaald, krijgt u dan teruggestort.

5. De kunstwerken worden vervaardigd en geleverd conform de door u opgegeven specificaties, zijnde: maat, eventuele omlijsting en techniek. De kunstwerken zijn derhalve niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze. 

6. Als de levering van een bestelling een vertraging ten opzichte van de door How it stARTs opgegeven leverdatum oploopt langer dan een week/twee weken wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld. Zie echter ook art. 8.2


ARTIKEL 6. UW CONTACTGEGEVENS

1. Alle gegevens waarnaar wordt gevraagd, moeten nauwkeurig en accuraat door u worden ingevuld. Als een werk niet kan worden bezorgd omdat u een onjuist afleveradres of telefoonnummer heeft opgegeven, is How it stARTs daarvoor niet verantwoordelijk. Alle extra kosten veroorzaakt door complicaties bij de bezorging of door gemiste leveringen, worden die kosten alsnog bij u in rekening gebracht.

2. Uw naam, telefoonnummer en emailadres worden doorgegeven aan het vervoersbedrijf omdat deze gegevens nodig zijn om de bestelling te kunnen bezorgen. U verklaart zich daarmee akkoord door het plaatsen van de bestelling.

3. Uw gegevens zullen (met uitzondering van de benodigde gegevens voor het vervoersbedrijf) niet aan derden worden verstrekt, tenzij in overleg met u.

4. Als u het bezorgadres, uw telefoonnummer of andere gegevens wilt wijzigen, doet u dat via de contactpagina op de website van How it stARTs.

5. Iedere wijziging in de contactgegevens na een bestelling moet worden goedgekeurd door How it stARTs. Na een wijziging in de contactgegevens zal u worden geïnformeerd of de wijzigingen mogelijk zijn en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.


ARTIKEL 7. BETALING

1. Op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst, wordt het volledige bedrag van de bestelling via uw bankpas of creditcard in rekening gebracht. How it stARTs neemt bij deze transactie passende veiligheidsmaatregelen in acht.

2. De verkoop wordt voor verwerking verzonden zodra u klikt op de knop “Bevestigen”. U ontvangt vervolgens een e-mail om de aankoop van het product te bevestigen.

3. How it stARTs kan geheel naar eigen goeddunken een transactie weigeren te verwerken of een dienst uit te voeren. How it stARTs kan door u of derden niet aansprakelijk worden gesteld als wordt geweigerd een transactie te verwerken, wordt geweigerd een transactie verder af te wikkelen of de transactie wil opschorten nadat de transactie is begonnen.


ARTIKEL 8. BEZORGING

1. How it stARTs baseert de bezorgkosten op de maat en het gewicht van het werk / de werken die u heeft gekocht en de afstand van de levering.

2. Levertijden kunnen per besteld werk wisselen. De aangegeven levertijd in de bevestiging van de bestelling is indicatief en aan eventueel genoemde termijnen kan u geen rechten ontlenen. Overschrijding van de indicatiedatum geeft geen recht op een schadevergoeding. How it stARTs streeft ernaar contact met u op te nemen om eventuele wijzigingen aan u door te geven.

3. Afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en het aantal kunstwerken doet How it stARTs een beroep op verschillende vervoersbedrijven om uw bestelling te bezorgen.

4. How it stARTs levert in heel Nederland. How it stARTs levert alleen buiten Nederland in overleg.

5. Door het plaatsen van een aankooporder op de website van How it stARTs vanuit het buitenland machtigt u en verleent u bij levering in het buitenland opdracht aan How it stARTs, conform artikel 5 lid 2 – van het Communautair Douanewetboek (Verordening nr. 2913/92/EG), de in de douanewetgeving en voor zover mogelijk uit andere wetgeving – voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de koper. U verklaart alle vereiste formaliteiten te vervullen, inclusief de betaling van douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en boetes alsmede mogelijk nagevorderde douanerechten. Deze machtiging en de opdracht geldt voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan How it stARTs heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld.

6. How it stARTs is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst / machtiging bij aankoop of levering in het buitenland te laten geschieden door een derde (douane-expediteur).


ARTIKEL 9. BELEID EN PROCEDURES IN GEVAL VAN SCHADE OF VERKEERDE LEVERING

1. Als er sprake is van schade bij levering of een verkeerde levering dan dient u binnen een termijn van 14 dagen na levering contact met How it stARTs op te nemen via het contactformulier. Na het verstrijken van deze 14 dagen vervalt uw rechten op vergoeding of herstel van de schade, vervanging van het kunstwerk of ontbinding van de koopovereenkomst. Vermeld daarin de volgende onderdelen:

 • Uw gegevens
 • Het bestelnummer
 • De titel van het kunstwerk
 • De reden voor het willen retourneren van het kunstwerk

Als uw klacht gegrond is in het geval van beschadiging of een verkeerde levering dan zal het werk worden opgehaald door een vervoersdienst (het werk dient door u goed ingepakt mee te worden gegeven). Daarnaast zal contact met u worden opgenomen om te bespreken of u vervanging of het volledig terugstorten van het aankoopbedrag wenst

2. Een bij How it stARTs ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door How it stARTs binnen diezelfde termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbericht waarin ook een indicatie wordt gegeven wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwachten.

3. Omdat de werken te allen tijde bezichtigd kunnen worden en het werk na bestelling en betaling conform uw specificaties wordt geproduceerd is het niet mogelijk een beroep te doen op herroeping.

4. U dient te controleren of de bezorgde kunstwerken in perfecte staat zijn aangekomen voordat u de leverbon tekent. Daarom moet u bij ontvangst de bestelling openen en controleren. Als u op dat moment beschadigingen aantreft neemt u foto’s van de verpakking en/of de beschadigingen op het werk. Vervolgens vermeldt u dit op de leverbon en neemt u zo snel mogelijk contact op met How it stARTs.

5. In geval van schade ná levering van het kunstwerk kan er geen beroep meer worden gedaan op How it stARTs.

6. Om veiligheidsredenen zal het terugstorten van het aankoopbedrag via dezelfde betaalwijze gebeuren als de betaalwijze die is gebruikt bij de bestelling en betaling.

7. Als consument in de EU kunt u gebruik maken van het door de EU opgerichte Onlinegeschillenbeslechtingsplatform, waar u beroep kunt doen op alternatieve geschillenbeslechting naar aanleiding van problemen of klachten met producten of diensten die u online heeft gekocht. Bezoek het platform via: http://ec.europa.eu/odr.


ARTIKEL 10. INTERACTIEVE ONDERDELEN

1. Q&A is een onderdeel op de website van How it stARTs waar u interactief een vraag kunt stellen aan de kunstenaar. U wordt bij deelname verzocht uw naam en emailadres in te vullen. Uw naam zal bij de vraag op de website worden weergegeven, uw emailadres zal niet zichtbaar zijn voor derden.

2. Uw contactgegevens vallen ook onder artikel 10.

3. Bij het gebruik van de interactieve delen van de website van How it stARTs, zijn de volgende onderdelen verboden:

 • Foutieve informatie opgeven bij het invullen van uw contactgegevens.
 • De identiteit van een andere persoon, een bedrijf of organisatie aannemen zonder diens expliciete toestemming.
 • De website gebruiken als How it stARTs uw gebruik geblokkeerd heeft.
 • Data van deze website verzamelen of het kopiëren van content anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • Content toevoegen zonder toestemming van de eigenaar of op een andere manier inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht of andere rechten van derden.
 • Het plaatsen van beledigende, bedreigende, obscene, foutieve, schokkende of kwetsende content.
 • Het plaatsen van content die privé, vertrouwelijk of lasterlijk is.
 • Het vertonen van iedere vorm van illegaal gedrag
 • Wijzigen, verstoren of hacken van deze website
 • Junkmail, spam of herhalende berichten verzenden vanuit How it stARTs of uit naam van How it stARTs
 • Verkeerd gebruik van de website door o.a. bewust virussen, Trojans, worms, logic bombs of vergelijkbare praktijken toe te passen
 • Het uitoefenen van activiteiten die de website of de surfervaring van andere bezoekers beschadigen

4. Indien deze publicatieregels niet worden nageleefd, kunnen door How it stARTs o.a. de volgende acties worden ondernomen:

 • Een officiële waarschuwing
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van gebruikerscontent
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente blokkering voor het gebruik maken van de site
 • Juridische stappen, zoals een procedure voor de vergoeding van alle kosten (waaronder administratieve en wettelijke kosten)
 • Informatie openbaren aan juridische instanties indien dit noodzakelijk wordt geacht.


ARTIKEL 11. WAARSCHUWINGS- EN VERWIJDERBELEID

1. Gelieve contact met How it stARTs op te nemen indien:

 • U vindt dat content op onze website inbreuk doet op uw rechten of rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent.
 • U vindt dat content op onze website niet voldoet aan de publicatieregels.

2. Er zal in geval van een melding gehandeld worden op een manier die How it stARTs noodzakelijk acht, afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit kan ook betekenen dat er geen actie wordt ondernomen, indien bepaald wordt dat er geen inbreuk wordt gedaan op de publicatieregels. How it stARTs is niet verplicht u in te lichten over de navolging van de acties naar aanleiding van uw melding.


ARTIKEL 12. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. De toegang tot deze website is alleen op tijdelijke basis toegestaan. How it stARTs behoudt zich het recht om de op deze website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen.

2. How it stARTs is niet aansprakelijk indien deze website om wat voor reden dan ook voor u gedurende een periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kan de toegang tot bepaalde onderdelen van de website of tot de hele website beperkt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om toegang tot deze website te hebben en te behouden. U moet er ook zelf voor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding de website van How it stARTs bezoeken op de hoogte zijn van de voorwaarden en dezen naleven.

3. How it stARTs is de eigenaar van howitstarts.nl (incl. de content) en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website (met uitzondering van publicaties van gebruikers). De gepubliceerde werken zijn auteursrechtelijk en met wereldwijde verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden.

4. How it stARTs geeft u toestemming de website te bezoeken. Ander gebruik van deze site of de content die erop staat is niet toegestaan:

 • Reproductie van de naam How it stARTs, het logo, handelsmerken of content beschikbaar op onze website
 • Downloaden of kopiëren van content van deze website voor uzelf of derden. Indien u gebruik wilt maken van content of welk materiaal van onze website dan ook, gelieve contact op te nemen met willemien@howitstarts.nl.
 • Gebruik maken van onze content voor commerciële doeleinden

5. How it stARts streeft ernaar de website regelmatig bij te werken en kan de inhoud te allen tijde wijzigen. Hoewel wordt geprobeerd de website up to date te houden kan content op deze website mogelijk verouderd zijn. How it stARTs is onder geen enkele voorwaarde verplicht de content bij te werken.

6. U mag geen oneigenlijk gebruik maken van de website van How it stARTs door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn, te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de website, de server waarop deze website is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die gekoppeld is aan deze website. Daarnaast is het verboden deze website aan te vallen met een “denial of service”-aanval of een gedistribueerde “denial of service”-aanval.

Als u inbreuk maakt op deze bepaling, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act uit 1990 (wet op computermisbruik). Dergelijke inbreuken worden door How it stARTs gemeld bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en uw identiteit zal aan hen door worden gegeven. Bij een dergelijke inbreuk wordt uw gebruiksrecht voor deze website onmiddellijk ingetrokken.

7. How it stARTs is niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door gedistribueerde “denial of service”-aanvallen, virussen of andere technologisch schadelijke zaken die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kunnen infecteren ten gevolge van uw gebruik van deze website of omdat u materiaal heeft gedownload.

8. U kunt een koppeling maken naar de startpagina van How it stARTs op voorwaarde dat u dat op eerlijke, wettelijke wijze doet, u er niet van profiteert en dit de reputatie van How it stARTs niet beschadigt. U mag een koppeling niet zodanig presenteren dat dit enigerlei vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van How it stARTs suggereert wanneer dat niet het geval is. How it stARTs behoudt zich het recht bij het plaatsen van een koppeling zonder kennisgeving in te trekken.

9. U mag geen koppelingen aanbrengen op websites waarvan u niet de eigenaar bent.

10. Waar de website van How it stARTs koppelingen bevat naar andere websites en bronnen verzorgd door derden, zijn deze koppelingen alleen te uwer informatie bedoeld. How it stARTs heeft geen invloed op andere websites en/of bronnen en accepteert er geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.

11. Indien de algemene gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, kunnen door How it stARTs o.a. de volgende acties worden ondernomen:

 • Een officiële waarschuwing
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente blokkering voor het gebruik maken van de website
 • Juridische stappen. Het Nederlands recht is hierbij van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland.
 • Informatie openbaren aan juridische instanties indien dit noodzakelijk wordt geacht.